ระบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

คู่มือการใช้งานสำหรับประชาชน


ระบบรองรับการใช้งานกับเบราว์เซอร์ Google Chrome version 77
และ Mozilla Firefox version 69 เป็นต้นไป